Suomeksi

Västankvarn Gård

Tjänster

Idag är Västankvarn Gård en försöks- och undervisningsgård för naturbruksprogrammen i Yrkeshögskolan Novia. Verksamheten består, förutom försöksverksamhet och undervisning, av lantbruk med mjölkproduktion, skogsbruk, gårdsturism, hundlägerverksamhet och uthyrning av fastigheter.

Kalender