Suomeksi

Skogarna på Västankvarn

Användning av skogarna är mycket mera än bara virkesförsäljning. Virke används bland annat också för att värma upp gårdens fastigheter och för småskalig virkesförädling.

Skogarna används flitigt för olika utbildningsändamål, såsom kurser och dagstudier, bland annat i samarbete med Novia samt för gårdens hundlägerverksamhet både som tränings- och tävlingsområden.

Viltvård och jakt hör också tätt samman med skogarna på Västankvarn. Viltstammarna sköts på ett hållbart sätt så att de även i
framtiden är starka och friska. Jakten på gården leds av jaktchefen Torsten Lindqvist i samarbete med de andra skogsägarna i trakten.

Skogsarealen på Västankvarn omfattar ungefär 360 ha och är samlade kring gårdsenheten. Skogarna är växtliga och av skogsmarken är cirka 75 procent lundartade och friska moar. Andelen tvinmarker är av hela skogsarealen bara 6 procent. Den årliga tillväxten är förnärvarande över 7 m3/ha.

Skogarna är PEFC-certifierade och brukas hållbart med avseende på att bevara en mångfaldig skogsnatur för olika betydelser. Viktiga områden med miljövärden sköts på ett sätt som förstärker deras typiska särdrag.

Det har bland annat grundats ett naturskyddsområde för ändamålet. Gården vill med sin verksamhet, speciellt invid odlingsmarkerna, berika naturvärden, kulturlandskapet och viltvården.