Suomeksi

Ladugården

Mjölkproduktion är en viktig del av jordbruksverksamheten på Västankvarn. I slutet av 2014 invigdes en toppmodern lösdriftsladugård med robotmjölkning. Ladugården är anpassad för 120 mjölkkor och är försedd med två mjölkningsrobotar. Utfodringen sker med fullfoder, som körs ut med fodervagn på foderbordet. Mjölkbesättningen består av ayshire- och holsteinkor.

I samband med att den nya ladugården blev klar byggdes den gamla ladugården om till ungdjursladugård. Där föds nu de egna kalvarna och kvigorna till mjölkkor.

Studerande från bland annat Novia och Axxell utför olika kurser och praktikperioder i ladugården.